بایگانی‌ها بازسازی جنوب تهران - بازسازی ساختمان فراز