بایگانی‌ها بازسازی در غرب تهران - بازسازی ساختمان فراز