بایگانی‌ها پیمان بازسازی تهران - بازسازی ساختمان فراز