گروه معماری فراز

تخصص های شرکت

طراحی و اجرای انواع کابینت

ساخت و اجرای انواع کابینت

طراحی و اجرای نما

طراحی و اجرای نما

تخریب ساختمان

تغییر پلان و طراحی 3D

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی

مراحل انجام یک پروژه

  • بازدید از پروژه و برآورد هزینه

  • توافق و امضاء قرارداد شفاف با قید کلیه آیتم ها

  • اندازه گیری و ترسیم پلان و شروع طراحی سه بعدی

  • تایید طرح نهایی توسط کارفرما

  • شروع مراحل اجرایی و تکمیل آیتم ها در مدت زمان مشخص

  • تحویل پروژه به کارفرما

پروژه های انجام شده